direct naar inhoud van Bijlage 5 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Methusalemlaan 59
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1100-onh1

Bijlage 5 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding
 
-  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m
 
-  
Voorontwerp ter inzage
 
-  
Ontwerpplan ter inzage
 
09-06-2011 - 20-07-2011  
Vaststelling door gemeenteraad
 
08-03-2012  
Terinzagelegging vastgesteld plan
 
29-03-2012 - 09-05-2012  
Aanwijzing GS/Minister
 
-  
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak
 
-  
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum inwerkingtreding b.p.
 
11-05-2012  
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
 
-  
Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan
 
11-05-2012  
Opmerkingen
 
-