direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Methusalemlaan 59
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1100-onh1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening niet toegezonden aan provincie Gelderland of de VROM-inspectie. Met dit plan zijn geen provinciale belangen en/of rijksbelangen in het geding. De reactie van het Waterschap en de beantwoording zijn opgenomen in paragraaf 5.2Waterhuishouding.