direct naar inhoud van 5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Methusalemlaan 59
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1100-onh1

5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid

De voorliggende bestemmingsplanherziening bevat een aanpassing van de bestemmingen 'bedrijfsdoeleinden', 'groenvoorzieningen', en 'woondoeleinden' naar de bestemmingen 'wonen' en 'verblijfsgebied'.

Het deel van het perceel dat in eigendom is van de gemeente Apeldoorn wordt verkocht aan een ontwikkelaar/aannemer voor de bouw van ca. 30 woningen. De grond dient gesaneerd te worden vanwege de aanwezige bodem- en grondwatervervuiling. Hiervoor wordt van de Provincie Gelderland een subsidie ontvangen. Door de verkoop van bouwrijpe grond is het kostenverhaal verzekerd en is een exploitatieplan volgens de Wet ruimtelijke ordening niet aan de orde. De economische uitvoerbaarheid is verzekerd.