direct naar inhoud van 5.5 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Methusalemlaan 59
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1100-onh1

5.5 Cultuurhistorie

Het plangebied ligt in een gebied dat op de Cultuurhistorische beleidskaart, vastgesteld d.d. 26 februari 2006, is aangemerkt als een gebied met een lage attentiewaarde. Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen een cultuurhistorische quickscan naar objecten verplicht is. Aanbevolen wordt om de cultuurhistorische waarden te behouden, herstellen en te versterken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1100-onh1_0005.png"

Figuur 5: Uitsnede cultuurhistorische beleidskaart (groen = lage attentiewaarde)

Uit de quickscan blijkt dat in de omgeving van het plangebied geen cultuurhistorisch waardevolle objecten aanwezig zijn.