direct naar inhoud van 3.1 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Methusalemlaan 59
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1100-onh1

3.1 Ruimtelijke en functionele structuur

De planlocatie ligt in Ugchelen. Het dorpse gebied Ugchelen ligt aan de zuidkant van Apeldoorn en vormt de overgang van stad naar het landelijke gebied rondom de stad. Ugchelen heeft een dorps karakter dat bepaald wordt door de losse lintbebouwing, de vele beken en sprengen en het landschappelijk groen dat op verschillende plekken tot diep in het dorp reikt. De directe omgeving van het plangebied kent een ontspannen woonsfeer. Toch ligt het plangebied dichtbij het centrum van Ugchelen, dat begint aan de westzijde van de Derk Kamphuisweg.

Het beeld van de openbare ruimte van Ugchelen bestaat in de woongebieden veelal uit of asfaltstraten met grindbermen (en bomen), de vaak vooroorlogse ontwikkelingen, of uit woonstraten met of zonder stoepen en betonstraatstenen in de weg (bomen incidenteel). Dit laatste beeld zijn vaak de in- en uitbreidingen vanaf de jaren zeventig, zoals die meer in Apeldoorn wordt aangetroffen.

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 10.000m² en wordt aan de westzijde begrensd door de Methusalemlaan. Deze laan is groen door vele grote lindebomen en wordt begeleid door merendeels vrijstaande bebouwing op diepe kavels. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan de Marten Orgeslaan. In deze straat is in de jaren tachtig nieuwbouw toegevoegd, vooral rijwoningen. De Marten Orgeslaan is minder groen dan de Methusalemlaan. De belangrijkste bomen die het beeld van deze straat bepalen staan op privé-gebied en maken deel uit van het plangebied. De noord- en zuidzijde van de planlocatie grenst aan ruime en groene achtertuinen van de omliggende woningen.

Het groene beeld, van met name de Methusalemlaan, wordt versterkt door het zichtbare groen van private kavels. Daarnaast staan er in het plangebied verschillende waardevolle bomen. Bij de kruising van de Methusalemlaan en de Derk Kamphuisweg bevindt zich een groene driehoekige ruimte met grote bomen. Deze vorkstructuur is typisch 'dorps' en vormt een beeldbepalende ruimte in het gebied.

In het plangebied bevinden zich twee woningen; één woning aan de Methusalemlaan en de andere aan de Marten Orgeslaan. Beide woningen worden bij de herontwikkeling gesloopt.

Op dit moment bevindt zich op de planlocatie een benzinepomp met garage. Daarnaast wordt een deel van de locatie gebruikt als speel- en trapveldje.