direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Methusalemlaan 59
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1100-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan Bouwhof - De Heeze. De geldende bestemmingen binnen het plangebied zijn Bedrijfsdoeleinden (met de aanduiding 'milieuzone 1' en de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met LPG'), Groenvoorzieningen en Woondoeleinden.

De gronden met de bestemming Bedrijfsdoeleinden zijn bestemd voor bedrijven, waarbij geldt dat ter plaatse van de aanduiding milieuzone 1 bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in milieucategorie 1. Ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met LPG' is een verkooppunt motorbrandstoffen met LPG toegestaan. De gronden met de bestemming Groenvoorzieningen zijn bestemd voor groenvoorzieningen, vijvers en watergangen, fiets- en voetpaden, speelvoorzieningen en dergelijke. De gronden met de bestemming Woondoeleinden zijn bestemd voor woningen.

De bouw van circa 30 woningen op de planlocatie past niet binnen de bestemmingen.