direct naar inhoud van 7.3 Inspraak en overleg
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

7.3 Inspraak en overleg

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan in januari/februari 2005 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn 67 reacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en overleg die is opgenomen als bijlage 13 van de Bijlagen bij de toelichting.

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is voor overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening toegezonden aan de Nederlandse Spoorwegen, de Gasunie, ProRail, de provincie Gelderland, de VROM-Inspectie en Waterschap Veluwe. De reacties van deze instanties zijn samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en overleg die is opgenomen als bijlage 13 van de Bijlagen bij de toelichting. De reactie van het Waterschap en de beantwoording zijn opgenomen in paragraaf 5.3.3 Waterhuishouding.