direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

7.1 Vooroverleg

Het concept van dit bestemmingsplan is voor eventuele opmerkingen voorgelegd aan Wijkraad De Maten. De reactie van de wijkraad is hierna samengevat en beantwoord.

Reactie wijkraad

  • a. In het concept is aangegeven dat de twee kwekerijen aan de Barnewinkel gemakkelijk bereikbaar zijn voor zwaar verkeer. Tegelijkertijd wordt getracht het sluipverkeer uit de wijk te weren. Hier lijkt een discrepantie in de plannen te liggen.
  • b. In de nieuwe wijk is, ter hoogte van de Ploegersdonk in De Maten en net ten noorden van de spoorlijn, een woontoren gepland. In verband met de privacy van de bewoners van de buurt De Donken stelt de Wijkraad voor deze meer naar het midden van de nieuwe wijk, dus naar het noorden, te verplaatsen.

Beantwoording

  • a. De verkeersstructuur in het plangebied is zo gekozen dat sluipverkeer zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er komen drie ontsluitingswegen voor gemotoriseerd verkeer die ieder een eigen gebied ontsluiten. Tussen die gebieden is voor gemotoriseerd verkeer geen verbinding. In gebied Barnewinkel komt een transferium met enige andere functies. Daarvoor wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt, dat ook zal voorzien in een ontsluiting van het gebied op het hoofdwegennet. Van die ontsluiting kunnen ook de in het gebied aanwezige bedrijven gebruik maken.
  • b. Onder andere naar aanleiding van deze reactie is besloten de vorm van dit gebouw aan te passen. In plaats van een brede basis met daarop een woontoren komt hier een gebouw van maximaal vier lagen hoog. In de onderste laag is ruimte voor maatschappelijke voorzieningen en kantoren; daarboven komen appartementen.
    NB 2011: De bouwhoogte voor dit gebouw is inmiddels verlaagd tot 10 meter. Er komen zorgwoningen in het gebouw, daarvoor is de desbetreffende aanduiding toegevoegd. De aanduidingen voor maatschappelijke voorzieningen en kantoren is verwijderd aangezien deze functies er niet meer komen.