direct naar inhoud van 6.2 Karakter bestemmingsplan
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

6.2 Karakter bestemmingsplan

Bestemmingsplan Groot Zonnehoeve is opgezet als een gemengd bestemmingsplan; het bevat gedetailleerde eindbestemmingen, globale eindbestemmingen en uit te werken bestemmingen. De gedetailleerde eindbestemmingen zijn gekozen voor de bestaande te handhaven functies en voor die delen van het stedenbouwkundig plan waarvan zeker is in welke vorm ze gerealiseerd zullen worden. Dit is gedaan om eigenaren, bewoners en gebruikers in en om het plangebied zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over hoe het gebied er in de toekomst uit gaat zien en hen zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden. Gedetailleerde bestemmingen geven een direct bouwrecht. De globale eindbestemming Woongebied is gekozen voor die delen van het plan waarvoor de verkaveling voor de woningen nog niet definitief is. Ook de globale eindbestemming geeft een direct bouwrecht. Deze bestemming is echter minder gedetailleerd getekend. De detaillering vindt vooral plaats in de regels. Deze wijze van bestemmen geeft een grotere vrijheid bij de invulling van de aldus bestemde planonderdelen. De bestemming Wonen - Uit te werken is gegeven aan die woongebieden waarvoor nog geen definitief verkavelingsplan bestaat. In het uitwerkingsplan zullen burgemeester en wethouders te zijner tijd de dan gekozen verkaveling vastleggen.