direct naar inhoud van 4 RUIMTELIJKE PLANOPZET
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

4 RUIMTELIJKE PLANOPZET

Het gebied Groot Zonnehoeve wordt ontwikkeld tot woongebied. Uit het in hoofdstuk 2geschetste beleidskader zijn vier principes leidend voor deze ontwikkeling: het woningbouwprogramma, groen, omgekeerde integratie en duurzaamheid.

In streekplan en structuurplan is alleen Zonnehoeve aangewezen als toekomstig woongebied. Op het aangrenzende Schuylenburg werkt de zorginstelling, conform rijksbeleid, aan deconcentratie en extramuralisering. Dat heeft tot gevolg dat de instelling, die nu nog het hele Schuylenburgterrein in eigendom heeft en benut, zich terugtrekt in het zuidwesten van het eigen terrein. Om dit proces financieel haalbaar te maken en om de integratiegedachte vorm te geven wordt woningbouw op het Schuylenburgterrein mogelijk gemaakt.