direct naar inhoud van 4.5 Duurzaamheid
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

4.5 Duurzaamheid

De inzet van duurzaamheid in Zonnehoeve vindt op verschillende schaalniveaus en met verschillende middelen plaats:

  • Het regenwater van de verhardingen mag niet op het vuilwaterriool worden geloosd. Op grond van de Bouwverordening dient bij iedere woning het hemelwater op het eigen perceel te worden ge├»nfiltreerd. Ontheffing hiervan is mogelijk indien de bodemgesteldheid en/of de grondwaterstand ter plaatse infiltratie niet toelaten. In Groot Zonnehoeve wordt de wijze van infiltratie (eigen terrein of in openbare gebied) overgelaten aan de private partijen. De gemeente zal voor de afvoer en infiltratie van hemelwater maatregelen treffen in de openbare ruimte. De centrale groenzone fungeert als infiltratiegebied en afwateringszone (wadi).
  • In samenhang met de afkoppeling van hemelwaterafvoer is gekozen voor minimalisatie van de verharding in de openbare ruimte.
  • Parkeren (inclusief bezoekersparkeren) vindt zoveel mogelijk plaats op eigen terrein. Bij gestapelde en geconcentreerde projecten wordt ingezet op dubbel grondgebruik door parkeren in gebouwde voorzieningen.
  • Beperking van het autoverkeer vindt plaats door de aanleg van een voorstadhalte, opname van het gebied in een busroute en de aanleg van goede fietsverbindingen.
  • Het plangebied krijgt een duurzame warmtevoorziening. Daartoe krijgen de grondgebonden woningen individuele warmtepompen en worden de appartementengebouwen voorzien van een collectieve warmtepomp. Hierdoor worden deze woningen verplicht voorzien van een energiezuinig en comfortabel energiesysteem.