direct naar inhoud van 4.3 Groen
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

4.3 Groen

Schuylenburg

De hoofdgroenstructuur wordt gevormd door het bos van Schuylenburg en Park Zonnehoeve. Ook langs het spoor is er ruimte voor groen. Het karakter en de ruimtelijke kwaliteit van Schuylenburg worden grotendeels ontleend aan de bebouwing in het bos. Er is een onderscheid aan te brengen in sferen binnen en buiten het Hippodroom. Binnen het Hippodroom wordt het ruimtelijke beeld bepaald door gras met bomen. Buiten het Hippodroom betreft het overwegend bos. De nieuwbouw zal zoveel mogelijk op open plekken worden gebouwd. Waar nodig zal de bestaande bosstructuur versterkt worden door nieuwe aanplant van (gebiedseigen) bomen en struiken.

Park Zonnehoeve

Schuylenburg en Zonnehoeve worden met elkaar verbonden door een park, genaamd Park Zonnehoeve. Dit park heeft een breedte van circa 70 meter en is ongeveer een kilometer lang. De ruimtelijke basis van het park wordt gevormd door de laanbeplanting langs De Groene Voorwaarts. Het park wordt opgezet als agrarisch gebied, met pluktuinen, fruitbomen en een schapenweide. Het park en de voorzieningen daarin moeten goed toegankelijk en bruikbaar zijn voor de cliënten van de zorginstelling. Daarom worden de paden grotendeels verhard en op één hoogte uitgevoerd. In het kader van de dagbesteding zal het beheer van de schapenweide en het onderhoud van de pluktuin worden uitgevoerd door de cliënten van 's Heeren Loo. Bij de schapenweide komt een nachtverblijf voor de schapen, gecombineerd met een overblijflokaal voor de beheerders en gebruikers van de pluktuin en de schapenweide.  

In de driehoek tussen de buurten Zonnetuin en Villahoeve wordt een speellandschap voor alle doelgroepen en leeftijden in de wijk aangelegd. De driehoek wordt omgeven door boomsingels. Belangrijk uitgangspunt is hierbij de integratie tussen wijkbewoners met en zonder een lichamelijke en geestelijke beperking. Dit betekent dat kinderen en volwassenen met heel uiteenlopende beperkingen er zoveel mogelijk zelfstandig kunnen spelen, samen met anderen. Daartoe komen er speeltoestellen en speelaanleidingen die ook voor mensen met een beperking geschikt en uitdagend zijn. Via een verharde hoofd-speelroute en opstappunten is dit speellandschap ook voor minder validen bereikbaar.

In het park ligt ook de wadi. In deze wadi wordt het regenwater uit de wijk verzameld, in de bodem geïnfiltreerd en zo nodig afgevoerd. De zone is niet alleen van belang als recreatieve route maar vormt ook een verbindingszone voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. De bestaande bomen worden zoveel mogelijk opgenomen in de nieuwe planstructuur. De te handhaven bijzondere bomen staan aangegeven op de plankaart. Het park wordt op vijf plekken in noord-zuid richting doorsneden door een ontsluitingsweg en routes voor langzaam verkeer die de nieuwe wijk verbinden met de bestaande kwaliteiten en functies in Schuylenburg.

Spoorzone

Tussen het spoor en de nieuwe woonwijk ligt een groene zone die varieert in breedte. Noord-zuid gerichte bomenlanen komen uit in deze strook. De zone krijgt een informele inrichting.