direct naar inhoud van 3.3 Groenstructuur
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

3.3 Groenstructuur

De groenstructuur van het plangebied Groot Zonnehoeve is onder te verdelen in twee delen: het ruimtelijk besloten parkbos van Schuylenburg met bijbehorende gebouwen en het gebied Zonnehoeve, een relatief open (buiten)gebied met weilanden en akkers.

Schuylenburg is een instellingsterrein dat is ontworpen en ingebed in de historische parkaanleg naar een ontwerp van K.C. van Nes, in het begin van de 20e eeuw. Destijds lag het terrein nog buiten de stad en bestond een hechte relatie met het landgoed Het Woudhuis. Vandaag de dag is het opgenomen in het stedelijk weefsel van de stad en vooral vanaf de invalsweg Zutphensestraat beleefbaar. De landschappelijke waarden op het terrein worden voornamelijk bepaald door het boskarakter en de variëteit aan boomsoorten. Door de combinatie van het boskarakter met de aanwezige historische bebouwing manifesteert dit gebied zich als een zelfstandige eenheid. Om de ruimtelijke eenheid ook in de toekomst te garanderen dienen de genoemde kwaliteiten gehandhaafd te blijven.

Het gebied Zonnehoeve vinden we ten zuiden van Schuylenburg. Het kenmerkt zich door een afwisselend patroon van weilanden, akkertjes en houtwallen met enkele duidelijke landschappelijke lijnen.

Door toedoen van infrastructurele werken is dit gebied enigszins geïsoleerd en betekenisloos ten opzichte van zijn omgeving komen te liggen. De verbindingen naar vooral het oosten, zuiden maar ook het westen zijn grotendeels verbroken. Landschappelijke structuren zoals lanen en houtwallen zijn nog in het gebied aanwezig.