direct naar inhoud van 3.1 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

3.1 Ruimtelijke en functionele structuur

Apeldoorn ligt op het hellend vlak van Veluwe naar IJsselvallei. De oostzijde van de stad ligt laag en is meer nat en open van karakter. Groot Zonnehoeve is daarin de punt van een scheg die diep de stad indringt, een scheg waarvan ook het landgoed Het Woudhuis en het natuur- en recreatiegebied Bussloo deel uitmaken.

Thans is Groot Zonnehoeve een segment tussen enerzijds de buitenring en de rijksweg A50 en anderzijds de radialen Zutphensestraat en spoorlijn naar Zutphen. In het gebied zelf vormt de weg De Groene Voorwaarts een belangrijke radiaal.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0005.jpg"

afbeelding 5 overzicht deelgebieden

Schuylenburg

Het terrein heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een relatief dicht bebost parkachtig terrein met vrijstaande paviljoens uit verschillende bouwperioden. Duidelijk herkenbaar in de ruimtelijke structuur van het terrein is het Hippodroom, een rondweg in de vorm van een paardenrenbaan.

Op het terrein wonen mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn diverse voorzieningen aanwezig, zoals een supermarkt, brasserie, bakkerij, speel-o-theek, kinderboerderij, speeltuin, therapeutisch zwembad, sportzaal en een multifunctioneel zalencomplex. Ook zijn in een aantal dienstcomplexen administratieve, facilitaire en zorgondersteunende diensten gevestigd. De meeste voorzieningen en diensten worden overigens niet alleen gebruikt door de huidige bewoners, maar ook door bewoners uit de directe omgeving en instellingen en organisaties rond de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en individuele zorgvragers in de regio.

Zonnehoeve

Het open, agrarische karakter van Zonnehoeve contrasteert met de beslotenheid van Schuylenburg. In het westelijke deel geven oude houtwallen, laan- en erfbeplanting een kleinschalige indeling. Hier bevinden zich enkele woningen en bedrijven. Het oostelijke deel is geheel open. Op de hoek van De Groene Voorwaarts en Barnewinkel staat van oudsher een groep vrijstaande huizen. Sinds de terinzagelegging van het vorige ontwerp-bestemmingsplan onder de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening is met toepassing van artikel 19 lid 2 WRO vrijstelling verleend voor zo'n 75 woningen. De meesten daarvan zijn inmiddels gerealiseerd.