direct naar inhoud van 2.8 Vermaatschappelijking van de zorg - beleid 's Heeren Loo
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

2.8 Vermaatschappelijking van de zorg - beleid 's Heeren Loo

De institutionalisering en vermaatschappelijking van de zorg vormen duidelijk richtinggevende kaders voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Afbouw van grootschalige inrichtingen en zoveel mogelijk de leidraad hanteren dat mensen met een handicap (welke dan ook) gewoon in de maatschappij moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven in haar verschillende facetten, dat is de missie van deze ontwikkeling.

Deze ontwikkeling zal een proces zijn van vele jaren. Voor een deel van de betrokken mensen met een verstandelijke beperking komt daar nog een extra element bij: een aantal van hen heeft bijvoorbeeld dermate ernstige gedragsstoornissen, dat deze vragen om een beschutte of beschermde omgeving. Soms ook met een aantal specifieke zorgvoorzieningen binnen handbereik. In zo'n geval kan vermaatschappelijking van de zorg als een vorm van “zorg op maat” ook gebeuren door omgekeerde integratie: het binnenhalen van de buitenwereld door middel van het realiseren van burgerwoningen en andere voorzieningen op het instellingsterrein. Voor deze groepen die een beschutte of beschermde omgeving nodig hebben zal omgekeerde integratie beter zijn dan wanneer voor hen een woongroep in een bestaande wijk wordt gerealiseerd. De nieuwe burgerbewoners weten beter waar ze voor kiezen en beide partijen kunnen beter naar elkaar toe groeien.

Omgekeerde integratie biedt mensen zonder handicap ook de gelegenheid in een extra veilige en intensief beheerde omgeving te wonen. Voor beide groepen biedt het bovendien de mogelijkheid om bepaalde voorzieningen binnen het woongebied overeind te houden.