direct naar inhoud van 2.5 Structuurplan Stedelijk Gebied
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

2.5 Structuurplan Stedelijk Gebied

In februari 2002 heeft de gemeenteraad het structuurplan voor het stedelijk gebied vastgesteld. In het structuurplan zijn de ambities van de stad voor de langere termijn (tot 2020) geformuleerd.

Het is de ambitie van Apeldoorn in de komende periode verder uit te groeien tot centrumstad binnen de regio Stedendriehoek. Dat werkt naar twee kanten: enerzijds het leveren van een bijdrage aan de opvangfunctie van de stad voor de groei van de regionale bevolking en de regionale werkgelegenheid. Anderzijds meer uitstraling van de stad door meer en betere regionale voorzieningen en attracties.

Het structuurplan gaat uit van het concept van de complete stad. In de complete stad horen naast intensief gebruikte stedelijke ruimte ook openbare ruimte van hoge kwaliteit en speel- en recreatieruimte thuis. Compacte stedelijke toevoegingen zullen vooral in en om het centrum en de stadsdeelcentra een plek krijgen. Daardoor wordt niet alleen het draagvlak voor de voorzieningen aldaar vergroot, maar kan ook elders, bijvoorbeeld in ruimer opgezette woonwijken, ruimte gespaard blijven.

In het structuurplan is vastgelegd dat er in de periode 1998-2020 15.000 woningen aan de woningvoorraad moeten worden toegevoegd. De woningbouwopgave leidt tot ruimteclaims die worden verbonden met een gewenste kwaliteitsimpuls. De kwaliteitsverbetering richt zich daarbij met name ook op een verdergaande differentiatie van verschillende soorten woonmilieus. Dit moet gebeuren met behoud van de groene identiteit die Apeldoorn tot gewild vestigingsdoel maakt. Het benoemen en veiligstellen van het groene imago gebeurt door middel van de Groene Mal. Een van de componenten van de Groene Mal is de verbinding van de stad met het omringende landschap; aan de oostzijde vindt die verbinding plaats door groene wiggen die vanuit het landschap het stedelijk gebied in lopen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0003.jpg"

afbeelding 3 structuurplankaart

Zonnehoeve en Schuylenburg zijn in het structuurplan aangeduid als "Wonen landschap", deels bestaand en deels in ontwikkeling. Het plangebied maakt deel uit van de Groene Mal. Het gebied Barnewinkel is aangemerkt als te ontwikkelen parkzone. Door het zuidelijke deel van het plangebied is een groene verbinding, een zogeheten groene wig, beoogd. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop de woningbouw wordt gesitueerd en de woningdichtheid. Er is voldoende ruimte nodig om de groene verbinding stad-landschap richting binnenstad vorm te geven.