direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Hoofdstuk 2 geeft een inventarisatie van het relevante overheidsbeleid. Hoofdstuk 3beschrijft de bestaande situatie in plangebied en omgeving. In hoofdstuk 4 wordt de beoogde ontwikkeling van het plangebied weergegeven. Het gaat om de toekomstige stedenbouwkundige situatie en de beoogde groen- en verkeersstructuur. In hoofdstuk 5wordt de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling beschreven. Hier komen de milieuaspecten, de waterhuishouding, de natuurwaarden, de boscompensatie en de economische uitvoerbaarheid aan de orde. Hoofdstuk 6 beschrijft de juridische methodiek van het bestemmingsplan. Hier wordt onder meer aandacht besteed aan de verschillende bestemmingen. In hoofdstuk 7worden tot slot inspraak en overleg behandeld.