direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Ravenweg Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1097-onh1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Wegens de beperkte omvang van het plan en het feit dat het binnenstedelijke herstructurering in de vorm van woningbouw is -en dus geheel in lijn met rijks- en provinciaal beleid- is het voeren van overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten.