direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Ravenweg Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1097-onh1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Met de ontwikkelende partij is overeengekomen dat alle kosten en risico's die direct met het project samenhangen, voor diens rekening komen. De gemeente levert een financiƫle bijdrage aan het opnieuw bestraten en herinrichten van de zuidelijke ventweg van de Ravenweg, ter plaatse van het project. De kosten hiervan worden gedekt uit de Bestedings Reserve Ontwikkeling Apeldoorn.

Hoewel er verhaalbare kosten van grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.13 Wro zijn en er sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro waarvoor de kosten van grondexploitatie te verhalen zijn, is het niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen omdat:

  • het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden verzekerd is doordat met de betrokken partij voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan een grondexploitatie-overeenkomst is gesloten; en
  • het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 Wro niet noodzakelijk is; en
  • het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13 lid 2 niet noodzakelijk is.