direct naar inhoud van 4.3 Inrichting openbare ruimte
Plan: Bestemmingsplan Ravenweg Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1097-onh1

4.3 Inrichting openbare ruimte

De openbare buitenruimte vormt de belangrijkste verbinding van het project Ravenweg met het omringende stedelijke gebied. De ring is de verbindende structuur op het schaalniveau van de stad als geheel. Bij de geplande reconstructie zal de ring tussen de Kayersdijk en de Arnhemseweg een zo continu mogelijk profiel krijgen. Uitgangspunt voor het ruimtelijke profiel van de Ravenweg is een boombeplanting in brede grasbermen, ventwegen in gebakken klinkers en uitsluitend langsparkeren op de ventwegen.

Bij de kruisingen van de Ravenweg met de Oude Beekbergerweg en het Hofveld worden groene ruimtes gemaakt. Deze vormen een ruimtelijke overgang van de nieuwe bebouwing naar de oude bebouwingslinten. De kwaliteit van het wonen wordt voor een belangrijk deel bepaald door deze groene ruimtes, die ieder een ander karakter krijgen. Aan de drie hoven komen voordeuren van de woningen. De hoven zijn autovrij en openbaar toegankelijk. In de hoven is ruimte voor bomen en speelplekken voor kleine kinderen. Aan de toegangen tot de woonhoven liggen de voordeuren van de appartementen. Tussen de nieuwe woningen en de bestaande woningen aan de Fabianusstraat komt een achterstraat. Deze achterstraat ontsluit de daar gelegen parkeerplaatsen. Aan beide zijden van deze achterstraat komt een groenzone met enkele bomen. Deze groeninrichting draagt bij aan een prettige woonomgeving en een rustige overgang naar de bestaande woningen.