direct naar inhoud van 4.1 Ruimtelijke structuur
Plan: Bestemmingsplan Ravenweg Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1097-onh1

4.1 Ruimtelijke structuur

Uitgangspunt voor het stedenbouwkundig plan is om de nieuwe bebouwing zo hecht en zorgvuldig mogelijk aan te laten sluiten op de structuur van de omliggende buurten en tegelijkertijd het plan een presentatie te geven langs de Ravenweg. Dit heeft geleid tot het stedenbouwkundig plan dat in afbeelding 7 is weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1097-onh1_0007.jpg"

afbeelding 7 stedenbouwkundig plan

Het plan heeft veel overeenkomsten met het oude plan. De eenvoud en het realiseren van autovrije woonhoven is uitgangspunt gebleven. Alleen zijn het er nu niet langer twee maar drie woonhoven. Deze hoven worden omzoomd door overwegend grondgebonden woningen die met hun voorzijde grenzen aan dit groen, zie afbeelding 8. Aan de zuidzijde van deze hoven komen bijzondere woningen met een hoekvorm die bijdragen aan het intieme karakter van de plek. Hier is het mogelijk een benedenbovenwoningen of een verbijzonderde seniorenwoning te realiseren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1097-onh1_0008.jpg"

afbeelding 8 de hoven

Parallel aan de Ravenweg komen in plaats van de drie uit het oude plan, nu vier woonblokken, zie afbeelding 9. Deze woonblokken bestaan uit rijwoningen met een kap en bij de entree naar de hoven kleinschalige appartementen in drie lagen met een platte afdekking. Hierdoor worden de hoven ruimtelijk aangezet, is er sprake van een gewenste ritmische geleding in de bebouwingswand parallel aan de Ravenweg en is er in de hoven minder sprake van verkeerslawaai.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1097-onh1_0009.jpg"

afbeelding 9 woonblokken langs de Ravenweg

Op de hoeken van de Ravenweg met het Hofveld en van de Ravenweg met de Oude Beekbergerweg wijkt de bebouwing, waardoor er ruimte ontstaat voor openbaar groen. Dit geeft een subtiele overgang naar de bebouwing aan het Hofveld en de Oude Beekbergerweg. Aan deze ruimtes komen de entrees van de hoekwoningen waardoor een blinde gevel voorkomen wordt en aangesloten wordt op een veel voorkomende oplossing in het Componistenkwartier.

Aan de Oude Beekbergerweg komen een blokje met zes rijenwoningen met kap en twee twee-onder-een-kapwoningen. Deze nieuwe bebouwing voegt zich goed in de bestaande bebouwing langs deze weg. Aan de Fabianusstraat komen, in aansluiting op de daar aanwezige kleinschalige bebouwing, een vrijstaande woning met kap en twee twee-onder-een-kapwoningen. Hierdoor wordt dit oude woonlint subtiel afgerond en wordt de route voor het langzaam verkeer naar het Zuiderpark verder aangezet.

Het nieuwe plan gebruikt de bestaande karakteristieken van het Componistenkwartier als inspiratie voor de toe te passen architectuur. Zo wordt ingezet op ingetogen, bescheiden vakmanschap van metselwerkgevels en op incidentele plastiek in de gevel rondom ramen en deuren. Ook worden de in het Componistenkwartier veel voorkomende zadeldaken met bescheiden overstek toegepast. Daarbij is de architectuur aan de Ravenweg, aan de Oude Beekbergerweg en de Fabianusstraat afgestemd op de bestaande aansluitende woningen. In de hoven is een meer eigen karakter mogelijk. De eisen aan de architectuur en de inrichting van het openbaar gebied zijn vastgelegd in een nieuw gebiedsgericht welstandsbeleid dat tegelijk met dit bestemmingsplan in procedure gaat.

In vogelvlucht zou het plangebied er zo kunnen gaan uitzien.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1097-onh1_0010.jpg"

afbeelding 11 stedenbouwkundig plan in vogelvlucht