direct naar inhoud van 3.4 Noodzaak voor herstructurering
Plan: Bestemmingsplan Ravenweg Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1097-onh1

3.4 Noodzaak voor herstructurering

Apeldoorn Zuid heeft een gewijzigde en sterk vergrijsde bevolkingssamenstelling en een verhoudingsgewijs eenzijdige en gedateerde woningvoorraad. Er staan relatief veel goed-kope en kleine huurwoningen, met in typologisch opzicht weinig variatie en een naar de huidige maatstaven matig uitrustingsniveau, die niet meer aan de hedendaagse wooneisen voldoen en daarmee een bedreiging vormen voor de vitaliteit van de wijk. De combinatie van een eenzijdige bevolkingsopbouw met een eenzijdige woningvoorraad leidt er toe dat bewoners die meer woonkwaliteit of een voor ouderen geschikte woning zoeken de buurt moeten verlaten. Specifiek voor de Ravenweg met omgeving gold nog dat een aantal woningen te dicht op de ventweg en de rijbaan van de stedelijke ontsluitingsweg Ravenweg stond en dat er een tekort aan parkeergelegenheid was.

Al in het Masterplan herstructurering Apeldoorn-Zuid (uit 1997) is de Ravenweg met omgeving aangewezen als herstructureringslocatie. In Zuid Vooruit is dit nog eens bevestigd. De in het Masterplan genoemde maatregel sloop van de bestaande portiekflats en een aantal daarbij gelegen goedkope eengezinswoningen is zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van de Ravenweg al enige tijd geleden uitgevoerd. De bouw van vervangende woningen is aan de noordzijde in 2009 gestart. Nu is de zuidzijde aan de beurt.