direct naar inhoud van 1.4 Opzet van de toelichting
Plan: Bestemmingsplan Ravenweg Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1097-onh1

1.4 Opzet van de toelichting

In hoofdstuk 2 wordt het voor het plangebied relevante beleidskader van rijk, provincie en gemeente besproken. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het plangebied en de omgeving daarvan: de historie, de cultuurhistorie en de ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied, de noodzaak voor de herstructurering, de aanwezige voorzieningen en de bestaande verkeersstructuur.

Hoofdstuk 4 heeft als titel Ruimtelijke en functionele opzet. Hierin komen de toekomstige ruimtelijke structuur en de daarbijbehorende verkeersstructuur, parkeeroplossing en inrichting van de openbare ruimte aan de orde. In hoofdstuk 5 wordt aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. Het bevat een bespreking van de milieuaspecten, de waterhuishouding (met daarin de watertoets), de aanwezige natuur- en archeologische waarden en de economische. Hoofdstuk 6 bevat een toelichting op het juridische deel van dit bestemmingsplan: welke bestemmingen zijn gekozen, waarom en hoe moeten de regels geïnterpreteerd worden.