direct naar inhoud van 1.3 Geldend recht
Plan: Bestemmingsplan Ravenweg Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1097-onh1

1.3 Geldend recht

Voor het plangebied geldt nu zoals gezegd nog bestemmingsplan Ravenweg en omgeving. Op 11 oktober 2007 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan vastgesteld. Op 20 februari 2008 hebben gedeputeerde staten van Gelderland het plan goedgekeurd. In afbeelding 3 is een uitsnede van de plankaart van bestemmingsplan Ravenweg en omgeving weergegeven. Ten zuiden van de Ravenweg voorziet dit bestemmingsplan in drie bebouwingswanden met daarin stadswoningen. Daarachter liggen twee hoven met daaromheen woningen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1097-onh1_0003.png"

afbeelding 3 uitsnede plankaart bestemmingsplan Ravenweg en omgeving

Rood omlijnd is aangegeven het deel van dat bestemmingsplan dat wordt vervangen door het onderhavige plan. Een uittreksel van dit bestemmingsplan is opgenomen in bijlagen 1 van de Bijlagen bij de toelichting.