direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Ravenweg Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1097-onh1

1.1 Aanleiding

In 2007 heeft de gemeenteraad bestemmingsplan Ravenweg en omgeving vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de voorgenomen ontwikkelingen aan de noord- en zuidzijde van de Ravenweg, tussen Oude Beekbergerweg en Hofveld. Het deel ten noorden van de Ravenweg is nu in uitvoering. Bij de uitwerking van het bestemmingsplan in een bouwplan voor het zuidelijke deel bleek het plan, gegeven het ambitieniveau van ontwikkelaar en gemeente, financieel niet goed uitvoerbaar. Uiteindelijk is gekozen voor een bouwplan dat wel financieel uitvoerbaar is. Dit bouwplan voorziet in bebouwing die anders is gesitueerd dan bestemmingsplan Ravenweg en omgeving mogelijk maakt. Om dit bouwplan uit te kunnen voeren is het nodig een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het zuidelijk deel. Dat bestemmingsplan ligt voor u.