direct naar inhoud van 8.5 Ontwerpbestemmingsplan
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

8.5 Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 21 maart 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn 47 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tijdig ontvangen en zijn ontvankelijk.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend heeft de gelegenheid gehad deze voor leden van de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) mondeling toe te lichten. Hiervan is door een aantal reclamanten gebruik gemaakt. In voorkomend geval is de zienswijze al dan niet op verzoek, ambtelijk doorgesproken met de reclamant.

De nota zienswijzen is bij dit bestemmingsplan gevoegd als onderdeel van het document Vaststellingsbesluit en zienswijzennota.