direct naar inhoud van 8.4 Inspraak
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

8.4 Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van 1 maart 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn 109 reacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota Inspraak & Overleg, die als bijlage 6 is opgenomen bij het bestemmingsplan.