direct naar inhoud van 8.2 Inspraak en overleg
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

8.2 Inspraak en overleg

Het voorontwerp van bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied is conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voor vooroverleg toegezonden naar de betreffende instanties. In totaal zijn 4 reacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota Inspraak & Overleg, die als bijlage 6 is opgenomen bij het bestemmingsplan.
Daarnaast is het voorontwerp overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage gelegd, waarbij de mogelijkheid is geboden om inspraakreacties in te dienen (zie 8.4 Inspraak).

Na inspraak en vooroverleg zal het plan de procedure van artikel 3.8 en verder van de Wet ruimtelijke ordening doorlopen. De resultaten van deze procedures zullen te zijner tijd in deze toelichting worden vermeld.