direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

6.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is aangegeven hoe de keuze voor de 'hoofdbestemmingen' is gemaakt. De naam van de bestemming is echter niet bepalend voor de gebruiks- en bouwmogelijkheden. Er is in de Nota van Uitgangspunten een voorstel gedaan voor een invulling van de bestemmingen. In het najaar van 2010 is de Nota van Uitgangspunten goedgekeurd door de gemeenteraad en is dit verwerkt tot plantoelichting.

Het bestemmingsplan heeft een 'conserverend' karakter hebben: de waarden van het buitengebied en Wenum en Wiesel, waaronder het beschermde dorpsgezicht, worden behouden. In principe is het geldende recht uit het huidige, geldende bestemmingsplan overgenomen, tenzij er ruimtelijke argumenten zijn om hiervan af te wijken.