direct naar inhoud van 5.7 Recreatie
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

5.7 Recreatie

Het plangebied is door de aanwezige natuurgebieden, cultuurhistorische elementen, rust en ruimte zeer geschikt voor recreatieve activiteiten. Vooral het extensieve recreatie medegebruik van bos, natuur en (zand)wegen speelt een grote rol, waarbij te denken valt aan de diverse fiets- en wandelroutes door het plangebied. Waar mogelijk wordt extensief recreatief medegebruik binnen de bestemmingen mede toegestaan.

Voor de meer intensieve vormen van recreatie, zoals voetbal, de schietvereniging of paardensport op maneges, wordt de bestemming 'Sport' opgenomen. Met deze bestemming kan invulling worden gegeven aan de benodigde bijbehorende voorzieningen zoals een kantine, kleedruimten, parkeergelegenheid en de hoogte van omheiningen en lichtmasten.