direct naar inhoud van 5.6 Wonen en bedrijvigheid
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

5.6 Wonen en bedrijvigheid

Voor de toe te kennen woonbestemmingen heeft de gemeente diverse mogelijkheden onderzocht. Daarbij is onder meer gelet op de ligging van de woning (binnen of buiten het beschermd dorpsgezicht), de vigerende bestemming en of een woning een 'beeldbepalend' pand is.

De gemeente heeft ervoor gekozen om twee woonbestemmingen op te nemen: 'Wonen 1' voor het beschermd dorpsgezicht en 'Wonen 2' voor het overige deel van het plangebied.

Wonen 2 is een 'algemene' woonbestemming, vergelijkbaar met andere woonbestemmingen uit Apeldoornse buitengebiedplannen. Voor de woningen die in het beschermd dorpsgezicht liggen, zal om de cultuurhistorische waarde te behouden niet alleen een bestemmingsvlak, maar ook een bouwvlak worden opgenomen. Daarnaast zullen er in het kader van het gemeentelijke MoMo-beleid specifieke regels gaan gelden voor beeldbepalende (karakteristieke) panden, onder meer met betrekking tot sloop.

De kern Wenum is in de huidige situatie bestemd als 'Landelijk gebied met gemengde woon- en werkfuncties'. Dit is een globale bestemming, waarbinnen ruime mogelijkheden gelden. Het vigerende plan is dusdanig oud, dat bestaande rechten voor een deel niet actueel meer zijn. Aangezien er weinig regulering van functies mogelijk is binnen een dergelijke globale bestemming, wordt hier een specifieke bestemming opgenomen. Bestaande en legale woningen krijgen een positieve bestemming, net als bedrijven (bestemming 'Bedrijf') en locaties ten behoeve van het maatschappelijk nut, zoals de school (bestemming 'Maatschappelijk'). Op deze manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat bestemmingen elkaar belemmeren.

In paragraaf 6.6 wordt nader op de woonbestemmingen ingegaan.