direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

5.1 Inleiding

Uit de gebiedsanalyse is gebleken dat het plangebied diverse kwaliteiten bevat, waarvoor een passende bescherming door middel van het bestemmingsplan dient te worden geregeld. Vooral het landschap, de aanwezige natuur en de cultuurhistorie van het gebied dragen bij aan deze kwaliteiten van het plangebied. Naast het 'rechtstreeks' beschermen is het ook mogelijk om indirect bepaalde kwaliteiten te beschermen door het uitsluiten van niet gewenste ontwikkelingen of door middel van binnenplanse wijzigings- of afwijkingsbevoegdheden. In de gebiedsvisie worden de belangrijkste bestaande waarden van het plangebied beknopt verwoord en wordt aangegeven op welke wijze dit wordt vertaald naar bestemmingen op de verbeelding. Figuur 5.1 geeft indicatief de 'hoofdbestemmingen' aan. Er zijn twee ontwikkelingen meegenomen in het plan, te weten:

  • Ridderweg 36 (toevoeging twee vrijstaande woningen, bijlage 7);
  • Wieselse enkweg 51 (toevoeging dependance, bijlage 8).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1092-vas1_0015.png"

Figuur 5.1 - Globaal overzicht voorstel hoofdbestemmingen