direct naar inhoud van 4.6 Geurhinder
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

4.6 Geurhinder

Rondom het industrieterrein Stadhoudersmolen ligt een geurcontour vanwege de aanwezigheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het lokale geurbeleid voor het industrieterrein Stadhoudersmolen is opgenomen in de notitie 'Geurzonering Stadhoudersmolen' (december 2005). Dit beleid zal echter binnenkort worden geactualiseerd. Daarnaast heeft de provincie in november een nieuwe vergunning verleend voor de RWZI met een aangepaste geurcontour. Binnen deze zone zijn geen nieuwe geurgevoelige functies toegestaan.