direct naar inhoud van 3.9 Wonen en werken
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

3.9 Wonen en werken

Wonen en werken vindt zowel plaats in het buitengebied als in de dorpen. In het buitengebied is sprake van een verspreidde ligging, met enige concentratie langs de Zwolseweg. Naast individuele woningen in het buitengebied zijn er ook diverse voormalige agrarische bouwpercelen aanwezig, waarbij de bedrijfswoning inmiddels functioneert als burgerwoning. De dorpen Wenum en Wiesel vormen een dichtere concentratie aan woonbebouwing. De westzijde van het plangebied (Veluwe, Het Loo) is voor een deel gevrijwaard van woningen.

Er zijn een beperkt aantal bedrijven aanwezig, zoals een bakkerij, groothandel, een slijterij, restaurant, garage en loonbedrijf. Tevens bevindt zich aan de Papegaaiweg de Nemef-bedrijfslocatie. Het bedrijf is van plan om naar een andere locatie te verhuizen, waardoor de locatie vrijkomt voor andere functies. Concrete plannen zijn echter nog niet gemaakt en zullen te zijner tijd een eigen bestemmingsplanprocedure doorlopen.

Aan de Astaweg bevindt zich een voormalige kuikenbroederij. De locatie staat al een aantal jaar leeg en zal op den duur plaatsmaken voor een nieuwe functie. Hier zijn eveneens nog geen concrete plannen voor en een mogelijke herontwikkeling zal te zijner tijd een eigen bestemmingsplanprocedure moeten doorlopen.

De meeste bedrijvigheid is geconcentreerd op het bedrijventerrein Stadhoudersmolen, net buiten het plangebied aan de zuidoostzijde.

In de dorpskern zijn een Buurtvereniging/ Dorpsraad en de Oranjevereniging actief. Er is één school aanwezig, de Beatrix basisschool.

In het noorden van het plangebied ligt het woonwagenpark De Haere. Dit park is recentelijk heringericht.