direct naar inhoud van 3.12 Kabels en leidingen
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

3.12 Kabels en leidingen

Rioolpersleiding en gasleiding
Vanaf het rioolgemaal ten westen van Vaassen loopt een rioolpersleiding door het gebied De Poel en vanaf de Marleweg langs het Apeldoorns kanaal naar de zuiveringsinstallatie op het bedrijventerrein Stadhoudermolen. Deze persleiding komt (via de Wenumsedwarsweg) ook een zijtak uit, afkomstig van een klein rioolgemaal aan de Oude Zwolseweg. Er geldt een bebouwingsvrije afstand van 4 m aan weerszijden van de hartlijn van de persleiding. Ook is een gasleiding in het plangebied aanwezig. In het plangebied bevinden zich geen ruimtelijk relevante hoofdwaterleidingen.


Straalpad

Door het gebied loopt in noord-zuidelijke richting een straalpad met een hoogte van 67 - 89 m boven N.A.P. Een straalpad is nodig voor telecommunicatie. Bij berichtenverkeer wordt gebruik gemaakt van straalverbindingen. Tussen de zend- en ontvangststations moet een vrije baan aanwezig zijn. Dit wordt het straalpad genoemd. Voor een onbelemmerd gebruik mag bebouwing deze straalpaden niet negatief beïnvloeden.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt het niet mogelijk dat hoge gebouwen of bouwwerken worden opgericht, die mogelijk een belemmering kunnen vormen voor het straalpad. Het straalpad zal daarom op de verbeelding van het bestemmingsplan buiten beschouwing worden gelaten.

Overige kabels en leidingen
Er lopen verder geen ruimtelijk relevante kabels en/of leidingen door het plangebied.