direct naar inhoud van 3.11 Verkeer en vervoer
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

3.11 Verkeer en vervoer

De belangrijkste verkeersweg is de noord-zuid lopende Zwolseweg. Direct aan de zuidgrens van het plangebied ligt de oost-west lopende provinciale Amersfoortseweg (N344). Daarnaast is er een aantal lokale wegen met een doorgaande functie, zoals de Elburgerweg. Het plangebied wordt, mede vanwege de agrarische functie, ontsloten door een groot aantal wegen met een bescheiden profiel (vaak onverhard), waarvan een aantal ook voor recreatief verkeer van belang zijn.

Wiesel wordt ontsloten door de Wieselse Kampweg en de Wieselse Enkweg. Wenum wordt door diverse wegen ontsloten, waaronder de Oude Zwolseweg en de Papegaaiweg.

Ten oosten van de Oude Zwolseweg lag in het verleden een spoorlijn. Deze spoorlijn is inmiddels gesaneerd en vervangen door een fietspad, dat zorgt voor een veilige route voor langzaam verkeer langs de autoweg. Het kaarsrechte karakter van het fietspad sluit aan bij het verleden als spoorlijn.

Aan de westzijde van de Zwolseweg ligt een lange 'laan', met aan weerszijden opgaande beplanting. In de jaren '30 van de vorige eeuw was het plan hier rijksweg A50 aan te leggen. Dit is echter nooit gerealiseerd. Het traject is later meer naar het oosten gelegd, maar de laan is grotendeels herkenbaar en beleefbaar gebleven door de openheid van het traject en de bijbehorende laanbeplanting aan weerszijden van het tracé.

Het Apeldoorns kanaal werd in 1972 gesloten vanwege de concurrentie van de spoorwegen en het vervoer over de weg. In 1997 droeg Rijkswaterstaat het kanaal met toebehoren over aan het Waterschap Veluwe. Het kanaal wordt nu op diverse plaatsen gebruikt voor pleziervaart.