direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

1.4 Werkwijze en opzet

Om tot een nieuw bestemmingsplan te komen, is als volgt te werk gegaan:

  • In de Nota van Uitgangspunten is de ruimtelijke en functionele opbouw van het gebied geanalyseerd en is een visie op het plangebied geformuleerd. In de Nota van Uitgangspunten zijn de juridische uitgangspunten voor het bestemmingsplan vastgelegd. De Nota van Uitgangspunten vormt de basis voor de bestemmingsplantoelichting.
  • Aan de hand van een veldinventarisatie en dossieronderzoek zijn de aanwezige functies in het gebied ge├»nventariseerd en als basis gebruikt bij het opstellen van de verbeelding (plankaarten).
  • De Nota van Uitgangspunten en de 'standaardregels' van de gemeente Apeldoorn hebben de basis gevormd voor de planregels.

De toelichting is als volgt opgebouwd:

  • In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van het Europese, landelijke, provinciale en (inter)gemeentelijke beleid, dat van toepassing is op het plangebied.
  • Hoofdstuk 3 bestaat uit een analyse van de huidige opbouw en structuur van het plangebied, waaronder natuur, cultuurhistorie, archeologie wonen en agrarische sector.
  • In hoofdstuk 4 komen de diverse milieuaspecten aan bod.
  • In hoofdstuk 5 wordt in hoofdlijnen ingegaan op de keuzes die voor het plangebied zijn gemaakt om tot een nieuwe bestemmingslegging te komen.
  • In hoofdstuk 6 is aangegeven hoe dit kan doorwerken in de planregels van het op te stellen bestemmingsplan.
  • In hoofdstuk 7 wordt een juridische toelichting gegeven op de planregels.
  • Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.