direct naar inhoud van Artikel 40 vrijwaringszone - molenbiotoop
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

Artikel 40 vrijwaringszone - molenbiotoop

40.1 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de bescherming van de cultuurhistorische waarde van de molen en ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de windvang van de betreffende molen, nadere eisen stellen aan de omvang en situering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.