direct naar inhoud van Bijlage 2 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-vas1

Bijlage 2 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding   -  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m   -  
Voorontwerp ter inzage d.d.   -  
Ontwerpplan ter inzage d.d.   18 maart 2010  
Vaststelling door gemeenteraad d.d.   17 juni 2010  
Ter inzage legging vastgesteld plan d.d.   1 juli 2010  
Aanwijzing GS/Minister van VROM    
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak d.d.    
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak    
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak    
Datum inwerkingtreding b.p.    
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak    
Datum onherroepelijkheid b.p.    
Opmerkingen