direct naar inhoud van 7.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

7.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Bij brief van 6 december 2005 hebben GS van Gelderland aangegeven dat in procedure zijnde bestemmingsplannen van uitsluitend lokale aard waarop geen streekplanbeleid van toepassing is, niet ingezonden behoeven te worden in het kader van het vooroverleg artikel 3.1.1. Bro.

Het voeren van overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening wordt achterwege gelaten.