direct naar inhoud van 6.2 Karakter bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

6.2 Karakter bestemmingsplan

Uitgangspunt voor het opstellen van het bestemmingsplan is het bestemmingsplan Noordoostpoort, zoals deze geldt voor het bedrijventerrein Stadhoudersmolen. Dit betekent dat de bestaande planologische situatie zoals bouwhoogtes, bebouwingspercentage, bebouwingsgrenzen en toe te laten milieucategorisering (max. categorie 3) één op één overgenomen worden in dit bestemmingsplan.

In dit bestemmingsplan wordt via een functieaanduiding op de plankaart naast vestiging van bedrijven tot en met milieucategorie 3 ook mogelijk dat ter plaatse detailhandel uitgeoefend wordt. Er is een vrij gedetailleerde bestemmingssystematiek toegepast.

Voor de regels, de bestemmingsomschrijving en de plankaart is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.