direct naar inhoud van 5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Deze locatie maakt onderdeel uit van het geldende bestemmingsplan Noordoostpoort. Het betreft hier een grondverkoop waarvoor een anterieur contract is gesloten. De herziening heeft voor de gemeente i.c. het grondbedrijf geen financieel nadelige gevolgen en is als zodanig economisch uitvoerbaar. Omdat met de verkoop van bouwgrond kostenverhaal voor de gemeente is verzekerd, behoeft er geen exploitatieplan te worden opgesteld.