direct naar inhoud van 5.1 Detailhandel
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

5.1 Detailhandel

Wassink Bestratingmaterialen en Natuursteen is een bedrijf wat al jaren aan De Vlijtseweg 96 te Apeldoorn is gevestigd. Het bedrijf verkoopt de genoemde materialen aan tussenhandel (35%) en particulieren (65%). Het huidige bedrijfsperceel bevat een grote bedrijfshal en een buitenterrein wat gebruikt wordt als showterrein voor- en opslag van pallets bestratingmaterialen. De locatie wordt gehuurd.


In het kader van de plannen die de gemeente met de Kanaalzone heeft, is al in 2006 geconstateerd dat het bedrijf van Wassink ter plaatse niet te handhaven is. Aan de betreffende locatie is binnen de Structuurschets Kanaalzone de functie "wonen" toegekend. Daarom is al in een vroegtijdig stadium met het bedrijf gesprekken gevoerd om alternatieve locaties te zoeken.


Uiteindelijk is geconstateerd dat de noodzakelijke ruimte uitsluitend gevonden kan worden op de uitbreiding van bedrijfsterrein Stadhoudersmolen. Hier kan het bedrijf fysiek goed ingepast worden.


Door het grote ruimtebeslag (18.500 m2) en het feit dat het voor 65% als buitenterrein wordt ingevuld, is vestiging op een bestaande winkellocatie (meubelplein, bij bouwmarkten) functioneel niet gewenst. De opgeslagen materialen veroorzaken namelijk nogal wat zwaar verkeersbewegingen en stof/lawaai, zaken die zich niet laten combineren bij eerder genoemde functies en eerder juist vanwege die hinder op een bedrijventerrein thuishoren. Qua milieuzonering valt het bedrijf in een categorie 3.1. indeling, waarvoor in principe een afstand geldt van 50 meter. Dit maakt dat het bedrijf zich met de reguliere detailhandel slecht laat voegen. Bovendien gaat het hier om doelbewust winkelen; de klanten zijn gericht op zoek, anders dan bij het recreatief en vergelijkend winkelen. Deze argumenten rechtvaardigen de uitzondering die gemaakt wordt voor dit type bedrijf voor vestiging op een bedrijventerrein.

Om vestiging van mogelijke andere vormen van perifere detailhandel uit te sluiten, dient in het bestemmingsplan een sluitende regeling opgenomen te worden, niet alleen naar functie maar ook naar te voeren basis- en aanvullend assortiment. Een dergelijke regeling voorkomt (toekomstige) vestiging van andere detailhandelsactiviteiten, en verstoring van het te voeren GDV/PDV beleid. Hierbij is aansluiting gezocht bij de regeling zoals deze in Apeldoorn wordt gehanteerd bij tuincentra. In de juridische toelichting wordt nader uiteengezet hoe dit wordt geregeld.