direct naar inhoud van 4.2 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

4.2 Bebouwing

De kavels het meest noordelijk gelegen (nrs 9 en 10) kennen een normaal welstandsniveau; de kavel 17 (het binnenterrein) is welstandsvrij. Voor kavel 9 zijn de criteria uit het beeldkwaliteitsplan voor de commissie ruimtelijke kwaliteit kader voor de toetsing. In hoofdlijnen zijn deze kaders als volgt geformuleerd:

  • bij voorkeur 70% van de voorgevel in de rooilijn bouwen,
  • inzetten op een representatieve uitstraling,
  • komen tot enkelvoudig volumes waarin bijgebouwen zoveel als mogelijk zijn opgenomen,
  • gebruik maken van gedekte tinten en reclame onderdeel laten zijn van het ontwerp.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan Noordoostpoort maar ook het latere welstandskader is inzichtelijk gemaakt met welke intenties de gemeente dit bedrijventerrein wil ontwikkelen. Met de vaststelling van bovengenoemde beleidsstukken is inzichtelijk gemaakt met welke intenties de gemeente dit bedrijventerrein wil ontwikkelen. Het bouwplan voor de bedrijfsbebouwing van steenhandel Wassink is het eerste initiatief en daarmee richtinggevend voor het vervolg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1091-onh1_0008.jpg"

Het getoonde ontwerp wil een vertaling zijn van optimale bedrijfsvoering dit gecombineerd met een hoge klantvriendelijkheid. Door een dubbele ontsluiting kent het (samengevoegde) kavel de mogelijkheid om de bezoeker en het laden en lossen te scheiden. Deze functionele scheiding is vertaald naar een inrichting- en bebouwingsplan. Hierbij valt het stalen framewerk, het meest noordelijk op kavel 9 gepositioneerd, op. Dit object kent een grote mate van transparantie en herbergt kantoorruimtes, kantine en overige functies. Aan aantal van deze functies zijn op +1 gesitueerd waardoor het maaiveld met de sierbestrating hier vrij onder door kan lopen. Tevens bieden “loopbruggen” de klant de mogelijkheid om vanaf +1 het assortiment te bekijken en hebben zo overzicht op het totale aanbod van het bedrijf.

Op 4 februari 2010 heeft de commissie Ruimtelijke Kwaliteit het bouwplan positief beoordeeld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1091-onh1_0009.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1091-onh1_0010.jpg"