direct naar inhoud van 4.1 Stedenbouwkundige opzet
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

4.1 Stedenbouwkundige opzet

De noordelijke rand van de uitbreiding vormt de nieuwe stedenbouwkundige afronding van het oudere bedrijventerrein van Stadhoudersmolen. De noordrand van het bedrijventerrein fungeert door zijn ligging aan de (doorgetrokken) Stadhoudersmolenweg als een nieuwe stadsrand richting landelijk gebied van Wenum Wiesel. De bebouwingsrand van het bedrijventerrein vormt daarmee zowel de nieuwe stadsrand als een zichtlocatie. Hierdoor dient er extra aandacht te worden besteed aan de ruimtelijke samenhang en architectonische kwaliteit van de bedrijfsgebouwen die hier gerealiseerd worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1091-onh1_0007.jpg"

De noordelijke ontsluitingsweg is vorm gegeven als een landschappelijke parkway, waarbij de weg door een aantal vloeiende bogen de Oost Veluweweg met de Stadhoudersmolenweg verbindt. De weg onderscheidt zich van de Oost Veluweweg waar de inpassing bepaald wordt door een brede middenberm en een begeleidende bomenrij aan weerszijden. Het landschap van Wenum loopt door tot aan de nieuwe weg; aan de zijde van het bedrijventerrein is ruimte voor een groen talud, waardoor een zachte overgang naar het bedrijventerrein wordt gerealiseerd. Parallel aan deze hoofdroute wordt het bestaande twee richtingen fietspad doorgetrokken richting Oost Veluweweg.

De maximale bebouwingshoogte voor het gehele gebied bedraagt 10 meter. Voor de noordrand wordt gestreefd zoveel mogelijk een éénduidige hoogtelijn te creëren, waarbij 60 tot 80 % van de kavel mag worden bebouwd.