direct naar inhoud van 3.1 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

3.1 Ruimtelijke en functionele structuur

Het bedrijventerrein Stadshoudersmolen is een bedrijventerrein bedoeld voor kleinschalige bedrijven met een lokale en regionale binding. Binnen Stadshoudersmolen worden divesre plaatsgebonden bedrijfsactiviteiten uit verschillende sectoren aangetroffen, variërend van groothandel in voedingsmiddelen tot nijverheid en licht industriële activiteiten. Het bedrijventerrein heeft een zeer divers karakter wat kenmerkend is voor reguliere bedrijventerreinen.

De ruimtelijke opzet van het bedrijventerrein is bewust eenvoudig van opzet. Tussen het Apeldoorns kanaal en de Stadhoudersmolenweg liggen de bedrijven aan een tweetal lussen in een rechthoekige verkaveling. Aan de andere zijde van de Stadhoudersmolenweg liggen twee bebouwingsstroken, waarvan de één zich richt naar de Stadhoudersmolenweg en de andere de overgang vormt naar een kleinschaliger landschap van woningen, bedrijven en groen.

De Stadhoudersmolenweg vormt de centrale ontsluiting van het bedrijventerrein.