direct naar inhoud van 2.6 Beleidsnotitie regeling tuincentra in bestemmingsplannen
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

2.6 Beleidsnotitie regeling tuincentra in bestemmingsplannen

Het doel van deze notitie is onder andere te komen tot een algemeen bruikbare definitie en assortimentomschrijving van een tuincentrum en te komen tot een goede regeling in bestemmingsplannen van tuincentra. In de notitie is ingegaan op de begripsbepalingen voor het basisassortiment en het aanvullend assortiment die in een bestemmingsplan dienen te worden opgenomen.

De beleidsnotitie en de daarin voorgestane wijze van regelen heeft model gestaan voor dit bestemmingsplan. Meer hierover valt te lezen in Hoofdstuk 6 Juridische Planzopzet.