direct naar inhoud van 2.4 Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

2.4 Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020

In dit document staan de belangrijkste uitgangspunten en ambities voor het economische beleid van Apeldoorn tot 2020. Voor verschillende economische sectoren zijn gedetailleerde uitvoeringsplannen gemaakt. Als ambitie kiest Apeldoorn voor verdere economische ontwikkeling. Speerpunten zijn:

  • een evenwichtige economische basis behouden;
  • de productiestructuur verbreden (clusterspecialisatie);
  • de kwaliteit van toerisme en recreatie verbeteren;
  • de binnenstad en vier wijkcentra versterken;
  • de plattelandseconomie verstevigen.

De gemeente heeft 18 concrete activiteiten en projecten vastgesteld op verschillende economische terreinen; kantoren en bedrijven, wijkeconomie, zorgsector, detailhandel en horeca, toerisme en recreatie, plattelandsontwikkeling en -economie, arbeidsmarkt en relatiebeheer.

De Strategische economische beleidsvisie gaat uit van een evenwichtige woon/werkbalans. Het programma voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen is hierop gebaseerd. In dit programma is aangegeven dat bedrijven die uit herstructurerings- of ontwikkelingslocaties in de stad moeten vertrekken, voorrang krijgen bij de uitgifte van nieuw terrein.

De huidige locatie van het bedrijf Wassink gelegen aan de Vlijtseweg maakt onderdeel uit van de Kanaalzonevisie die ondermeer uitgaat van een geleidelijke herstructurering van het bedrijventerrein De Vlijt naar meer een woon-werkmilieu.