direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van het bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

1.4 Werkwijze en opzet van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart en regels en gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting bevat onder andere een beschrijving van de relevante beleidkaders (hoofdstuk 2), de bestaande situatie (hoofdstuk 3), de voorgestane ruimtelijke invulling van het plangebied (hoofdstuk 4), de uitvoerbaarheid (hoofdstuk 5) en de juridische opzet van het plan (hoofdstuk 6).

Deze planherziening ziet erop toe om binnen de geldende en onherroepelijke bestemming 'Bedrijfsdoeleinden' uit het bestemmingsplan Noordoostpoort als specifiek vorm van toe te laten bedrijf de steenhandel Wassink toe te staan. Dit betekent dat de geldende bouwvoorschriften (hoogtes/percentage, ligging bebouwingsgrenzen) één op één in het nieuwe bestemmingsplan overgenomen worden.

Nu in dit bestemmingsplan sprake is van een bescheiden herziening beperkt de ruimtelijke verantwoording van dit plan zich in hoofdzaak tot nieuwe ruimtelijk relevante aspecten.