direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg 9 - 10 - 17 is een herziening van bestemmingsplan Noordoostpoort, dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 16 februari 2006 en is goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 19 september 2006 (besluitnummer 2006 - 007449).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1091-onh1_0002.png"

Thans geldt er op de gronden, aangeduid op de verkavelingstekening met de nrs. 9 - 10 - 17, de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden'. Binnen deze bestemming zijn bedrijven tot en met maximaal milieucategorie 3 toegestaan. Detailhandel ten behoeve van particulieren is niet toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1091-onh1_0003.jpg" Planlocatie gearceerd gebied (schematische weergave), ten noorden van Lage Brink 64 te Apeldoorn